Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 16 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

  • urządzenie do komputerowego wspomagania i oceny zdrowia mieszkańców (aparat krzyżowy, sprzęt do komputerowego wspomagania chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych wraz z oprogramowaniem) przez ALTA Sp. z o.o., ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie,
  • sprzęt do muzykoterapii (instrument klawiszowy, instrumenty Orffa, zestaw nagłośnieniowy) przez Sklep muzyczny SILVERTON Zbigniew Grzmiączka, ul. Partyzantów 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia dla personelu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

  • „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej oraz pomocy społecznej w zakresie planowania, programowania pracy oraz zaspokajania potrzeb i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych”,
  • „Superwizyjne zarządzanie motywacją – efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego; stres a wypalenie zawodowe”,
  • „Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności”.

Szkolenia przeprowadziła firma GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska, ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 72, 01-466 Warszawa.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł. Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content