Grant dla pielęgniarek

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy informuje, że z dniem 30.10.2020r została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi

na realizację grantu pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach grantu zostały zaplanowane zastępujące zadania:

  1. Wypłata dodatków dla pielęgniarek na kwotę 14.485,02 zł
  2. Zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji 2.778,44 zł.

Łączna kwota grantu wynosi: 17.263,46 zł.

Okres realizacji projektu od 01-05-2020r do 31-12-2020r.

Skip to content