Uzyskanie miejca

 Każda osoba, która wyrazi chęć zamieszkania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, pierwsze kroki powinna skierować do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie .


    Ośrodek pomocy społecznej po przyjęciu wniosku rozpoczyna procedury związane ze skierowaniem  do domu pomocy społecznej ( wywiady środowiskowe, badania lekarskie itp), sporządza decyzję kierującą do dps i decyzję o odpłatności za pobyt .


    Końcowym efektem jest wydanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie stosownej decyzji umieszczającej w domu pomocy społecznej. Na podstawie tej decyzji mieszkaniec zostaje przyjęty do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Skip to content