Zasady odpłatności

Pobyt w domu jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez Starostę najpóźniej do 31.03. każdego roku.

Opłatę za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2

     W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1.02.2024r wynosi: 6.391,00 zł

Skip to content