Grant dla pielęgniarek NFZ II edycja

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy informuje, że jest realizatorem grantu- II nabór pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach II naboru pielęgniarkom, których jedynym miejscem pracy jest  DPS Drzewica  zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń za okres od września 2020r. do grudnia 2020r.

Łączna kwota otrzymanego grantu wynosi: 23.134,72 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji projektu trwa od 01.05.2020r.  do 31.08.2021r.

Celem grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

Skip to content