Historia Naszego Domu

HISTORIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W DRZEWICY

Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy jest placówką dla przewlekle somatycznie chorych. Położony jest na obszarze około dwóch hektarów w centrum miasta, nieopodal jeziora, na skraju Puszczy Spalskiej.

Budynek główny wybudowany został w 1958 roku. Na Dom Pomocy Społecznej został zaadaptowany budynek po byłej przychodni i izbie porodowej w 1968 roku. W 1975 roku obok istniejącego budynku powstał pawilon wybudowany przez Angielską Fundację SUE RYDER.

W latach 1968-2000 opiekę nad mieszkańcami oprócz pracowników świeckich sprawowały siostry z zakonu Brata Alberta.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne.

Do 31.12.1998 roku Dom Pomocy Społecznej był jednostką budżetową podległą Wojewodzie Radomskiemu. Z dniem 01.01.1999 roku w związku z reformą administracyjną kraju wraz ze zmianą ustawy o pomocy społecznej placówka stała się jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego podległą Staroście Powiatu Opoczyńskiego. Dom funkcjonuje w oparciu o dotację celową z budżetu oraz dochody wynikające z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Skip to content