Łódzkie pomaga

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. ochrona życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Planowanymi efektami jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla 37 osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami oraz doposażenie 3 tymczasowych miejsc na kwarantannę.

Dofinansowanie projektu: 239.187,50 zł w tym 201.587,23 zł z Unii Europejskieji 37.600,27 zł z budżetu państwa

Termin realizacji projektu: 15 lipca 2020 r. – 14 października 2020 r.

Skip to content