Spotkanie

W dniu 30-09-2021r w siedzibie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział ze strony Powiatu Opoczyńskiego Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Katarzyna Szymczyk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy Agnieszka Brola, Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy Staśkiewicz Monika, natomiast Urząd Miejski w Drzewicy reprezentowali Z-ca Burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Iwona Rosłaniec. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego oraz Dyrektora Domu, a jednym z głównych powodów spotkania było przekazanie informacji mieszkańcom Gminy Drzewica o rozszerzeniu zakresu świadczonych usług przez Dom poprzez udzielanie świadczeń opiekuńczych lub specjalistycznych w środowisku lokalnym osobom nie będącym mieszkańcami Domu. Rozszerzenie w/w usług zakłada realizowany przez Powiat Opoczyński projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020r. W trakcie spotkania ustalono zasady współpracy oraz zasady rekrutacji osób, które będą świadczeniobiorcami usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy. Świadczenie usług opiekuńczych będzie obejmować będzie udzielanie pomocy mieszkańcom Gminy Drzewica w podstawowych czynnościach życiowych ( pomoc przy wstawaniu z łóżka, myciu, ubieraniu się, itp. ) oraz udzielania pomocy w załataniu spraw osobistych.Pomoc będzie jednocześnie świadczona dla osób przez 5 dni w tygodniu x średnio 2 godzinny dziennie dla każdej osoby co daje 60 godz. tygodniowo. Świadczenie usług specjalistycznych dotyczyć będzie pomocy pielęgniarskiej ( wykonywanie iniekcji dożylnych, domięśniowych, podskórnej, podłączanie kroplówek, pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru, podawanie leków) – pomoc ta będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu x średnio 1 godzina dla każdej osoby co daje 20 godzin tygodniowo.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Drzewica będą realizowane całkowicie bezpłatnie. Planowany termin uruchomienia świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Dom Pomocy Społecznej przewidywany jest na listopad 2021r. Osoby zainteresowane w/w usługami prosimy o zgłaszanie się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy lub bezpośrednio do: Agnieszka Brola -Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy tel. 48 383 37 70 , agnieszka.brola@dpsdrzewica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content